Waarden

Het Portaal Media B.V. is gebaseerd op sterke waarden die onze bedrijfscultuur definiëren. Wij hechten grote waarde aan vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en privacy, en streven ernaar om de gegevens van derden met wie we samenwerken veilig te houden. Belangenconflicten worden actief geminimaliseerd, zowel intern als met externe partijen, om de efficiëntie en productiviteit van ons bedrijf te waarborgen. We zijn een ethisch bedrijf dat geen enkele vorm van omkoping of corruptie tolereert en werken alleen samen met ethische partners. Daarnaast hebben we oog voor milieu en streven we naar verantwoord afvalbeheer, duurzaam energieverbruik en samenwerking met bedrijven die zich ook inzetten voor het milieu. We zorgen voor een inclusieve werkomgeving waarin discriminatie en intimidatie niet worden getolereerd, en streven altijd naar uitmuntendheid en integriteit in al onze activiteiten.

Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Het Portaal Media B.V. begrijpt het belang van gegevensbeveiliging, bescherming en privacy. Daarom zetten wij ons in om onze activiteiten zo vertrouwelijk mogelijk te houden en onze gegevens zo veilig mogelijk te bewaren. We zorgen voor de veiligheid van de gegevens van derden waarmee we samenwerken, zoals klanten, partners en leveranciers.

Belangenconflicten

Het Portaal Media B.V. blinkt het meest uit wanneer we allemaal naar hetzelfde doel streven. We zijn ons ervan bewust dat er situaties van belangenconflicten kunnen ontstaan. We streven er echter naar om dit zo veel mogelijk te minimaliseren, zodat we de meest efficiënte en productieve versie van dit bedrijf kunnen zijn. We vermijden situaties die belangenconflicten veroorzaken, zowel binnen ons bedrijf als met externe partijen.

Bestrijding van omkoping en corruptie

Het Portaal Media B.V. zet zich in om een ethisch bedrijf te zijn en alleen ethische praktijken toe te passen in onze activiteiten. We keuren elke vorm van omkoping of corruptie af. We werken niet samen met derde partijen die betrokken zijn bij dergelijke praktijken.

Afvalbeheer

Het Portaal Media B.V. streeft ernaar de impact van haar activiteiten op het milieu te minimaliseren. Daarom zetten we ons in om onze afvalproductie te verminderen en afval op verantwoorde wijze te behandelen. We streven ernaar samen te werken met bedrijven die hetzelfde doen en die zich bezighouden met het milieu.

Elektriciteits- en broeikasgasverbruik

Het Portaal Media B.V. begrijpt de impact die grote hoeveelheden elektriciteit en broeikasgasverbruik op het milieu hebben. Daarom streven we ernaar dit zoveel mogelijk te verminderen. We streven ernaar samen te werken met bedrijven die hetzelfde doen en die zich bezighouden met het milieu.

Discriminatie en intimidatie

Het Portaal Media B.V. keurt elke vorm van discriminatie of intimidatie binnen ons bedrijf af. We zetten ons in voor een comfortabele en inclusieve omgeving waarin iedereen gelijke kansen krijgt.

Uitmuntendheid

Het Portaal Media B.V. is zeer toegewijd aan haar activiteiten en streeft ernaar om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. We zorgen ervoor dat onze klanten de hoogste kwaliteit diensten en producten van ons ontvangen.

Integriteit

Het Portaal Media B.V. streeft ernaar om onze set van moraal en ethiek hoog te houden, die wij beschouwen als kenmerkend voor ons bedrijf. Bovendien handelen we op een eerlijke en transparante manier in alle aspecten van onze activiteiten